WOZ-waardebeschikking

Wat is WOZ-waarde en welke invloed heeft het?

Jaarlijks stelt de gemeente de WOZ-waarde van alle woningen vast. Huiseigenaren ontvangen deze waarde in de zogeheten WOZ-beschikking. De WOZ (Waardering Onroerende Zaken) vormt het uitgangspunt voor de berekening van diverse gemeentelijke belastingen en heffingen, zoals de OZB (Onroerende Zaakbelasting) en de watersysteemheffing.

Daarnaast is de WOZ-waarde ook van invloed op de hoogte van het eigenwoningforfait. Omdat de Belastingdienst een eigen woning als inkomen ziet, moet het forfait opgegeven worden in box 1 van de aangifte inkomstenbelasting. Hoe hoger de WOZ-waarde, hoe hoger de verschuldigde belastingen.

Bepaling WOZ-waarde

De gemeente bepaalt de WOZ-waarde onder andere aan de hand van gegevens uit het kadaster en de eigen administratie. Daarbij wordt gekeken naar zaken als oppervlakte, type woning, bouwjaar en ligging. Omdat de gemeente deze gegevens niet voor iedere woning afzonderlijk kan inventariseren, wordt een taxatiemodel opgesteld. Met dit model worden vergelijkbare huizen beoordeeld en van een WOZ-waarde voorzien. Dit wordt een modelmatige waardebepaling of de vergelijkingsmethode genoemd. Omdat het hier een schatting betreft, kan het zijn dat de WOZ-waarde niet overeenkomt met de reële waarde. Een huiseigenaar kan daarom binnen een vastgestelde termijn bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking.

Het verschil tussen waardepeildatum en toestandsdatum

De WOZ-beschikking wordt vastgesteld aan de hand van de WOZ-waarde op de waardepeildatum. Dat is altijd 1 januari van het voorgaande kalenderjaar. De WOZ-beschikking voor 2018 gaat dus uit van de waarde, die de woning op 1 januari 2017 had. Is de waarde van de woning tussen de peildatum en de uitgifte van de WOZ-beschikking aanzienlijk gewijzigd? Door bijvoorbeeld een aanbouw of een gedeeltelijke verkoop van het perceel? Dan moet niet de waardepeildatum, maar de toestandsdatum aangehouden worden bij het vaststellen van de WOZ-waarde. De toestandsdatum is de eerste dag van het heffingstijdvak waarop de WOZ-waarde betrekking heeft. Gaat het om de beschikking voor 2018, dan is de toestandsdatum dus 1 januari 2018.

WOZ-waarde van nieuwbouwwoningen

Voor een nieuwbouwwoning, die in de loop van het jaar is opgeleverd, geldt dat de WOZ-waarde wordt vastgesteld op basis van de situatie ten tijde van de toestandsdatum. Er wordt dus uitgegaan van de waarde van de afgebouwde woning. Dit bedrag wordt wel omgerekend naar de prijs, die het object zou hebben gehad op de waardepeildatum. Is de woningmarkt sinds die datum flink aangetrokken, dan valt de WOZ-waarde waarschijnlijk toch lager uit dan het huidige prijspeil zou doen verwachten.

Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde

Het is mogelijk binnen 6 weken na dagtekening bezwaar te maken tegen de vastgestelde WOZ-waarde op de beschikking. Via de gemeente is het taxatieverslag in te zien, waarop de WOZ-waarde gebaseerd is. Bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u actuele gegevens opvragen bij het Kadaster of een taxatierapport laten uitvoeren door een makelaar of taxateur. In het geval van een nalatenschap kan op ieder moment door de erfgenamen een nieuwe WOZ-beschikking aangevraagd worden. Mocht u van plan zijn uw woning te gaan verkopen, dan kan Van Dullink Makelaars u een verkoopadvies inclusief een waardebepaling aanbieden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Van Dullink Makelaars via 010-5114455 of via het contactformulier op onze site.