WOZ-waarde

Hoge WOZ-waarde, bezwaar maken of niet?
Ieder jaar ontvangen huiseigenaren van de gemeente bericht over de vastgestelde WOZ-waarde van hun woning. Aan de hand van deze WOZ worden de gemeentelijke belastingen bepaald, zoals de verschuldigde OZB en de afvalstoffenheffing. Daarnaast heeft de WOZ ook invloed op diverse andere belastingen zoals de inkomstenbelasting en de schenk- en erfrechtbelasting.

Al deze belastingen hebben één ding gemeen: hoe hoger de WOZ, hoe meer je moet betalen. Meteen bezwaar maken dan maar? Of heeft een hoge WOZ ook voordelen? Lees in deze blog hoe het precies zit met de waarde van de WOZ.

Ruwe schatting
De afkorting WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. De gemeente is verantwoordelijk voor de vaststelling van de WOZ, maar doet dit volgens wettelijke voorwaarden. De WOZ-waarde is eigenlijk een ruwe schatting van de actuele marktwaarde van een woning. De gemeente kijkt bij de vaststelling van de WOZ-waarde naar taxaties en verkoopprijzen van vergelijkbare woningen in de buurt. Vierkante meters, woningtype, bouwjaar, onderhoudsniveau en ligging spelen daarbij een rol. De taxateur komt niet binnen, dus naar de inrichting wordt niet gekeken. De verzamelde gegevens worden door de gemeente geanalyseerd en vormen de basis voor de uiteindelijke WOZ.

Gestegen WOZ-waarde, meer betalen
In de huidige markt, waarin woningprijzen jaar na jaar stijgen, stijgt de WOZ-waarde mee. De gemeente publiceert elk jaar het percentage van de WOZ waarop de belastingen worden gebaseerd. In 2021 bedraagt de OZB in Lansingerland 0,09530% van de WOZ-waarde. In 2020 was dat nog 0,10030%. Hoewel het percentage dus gedaald is, zullen de meeste mensen vanwege de gestegen WOZ-waarde toch meer moeten gaan betalen. Vindt u de WOZ-waarde van uw woning te hoog? Dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken. Dat kan via de website van SVHW en is gratis. (bron: SVHW.nl)

Voordelen van een hoge WOZ-waarde
De vraag is natuurlijk of een hoge WOZ-waarde ook voordelen heeft, bijvoorbeeld bij een woningverkoop. In tijden van crisis kan de WOZ-waarde zeker van invloed zijn. Als huizen lang te koop staan, is het een richtlijn om voorzichtig te bieden. Maar nu er juist sprake is van krapte en de prijzen naar verwachting alleen maar verder zullen stijgen, heeft de WOZ-waarde nagenoeg geen invloed. Kopers baseren hun bod niet op de WOZ, maar op hoe graag zij de woning willen en wat ervoor nodig is om de concurrentie voor te blijven. Het enige voordeel dat een hoge WOZ-waarde zou kunnen hebben, is een mogelijke renteverlaging op de hypotheek. Heeft u destijds uw woning voor 100% gefinancierd en is de marktwaarde nu aanzienlijk gestegen? Dan is het risico voor de bank gedaald en komt u misschien in aanmerking voor een lagere rente.

Bij twijfel, maak bezwaar
Twijfelt u aan de WOZ-waarde van uw woning, omdat u denkt dat deze te hoog is ingeschat? Maak dan op tijd bezwaar. Voor kopers maakt een verlaagde WOZ-waarde op dit moment niet uit, voor uw portemonnee wel. Hoe groot de kansen zijn dat uw verzoek beloond wordt, is moeilijk te zeggen. Feit is wel dat taxateurs vaak niet uit de gemeente zelf komen en er dus naast kunnen zitten voor wat betreft de situatie op de lokale markt. Bovendien kan een hoge verkoopprijs van de buren best te maken hebben met die nieuwe keuken of luxe badkamer en niet met het aantal vierkante meters. Is een hypotheekrenteverlaging voor u niet van toepassing of kunt u meer besparen met een aangepaste WOZ-waarde, dan is bezwaar maken tegen een te hoge WOZ de moeite zeker waard.