Overdrachtsbelasting 2021

Vrijstelling overdrachtsbelasting voor starters

Eindelijk goed nieuws voor starters. Volgens de Wet Differentiatie Overdrachtsbelasting kunnen kopers tussen 18 en 35 jaar vanaf 1 januari 2021 aanspraak maken op vrijstelling van overdrachtsbelasting. Voorwaarde is wel dat zij de gekochte woning (niet tijdelijk) als hoofdverblijf gebruiken en nog niet eerder van de regeling hebben geprofiteerd.

Dit wetsvoorstel, dat binnenkort in de Tweede Kamer behandeld zal worden, werd op Prinsjesdag gepresenteerd als onderdeel van het Belastingplan 2021. Het moet de instroom van starters op de woningmarkt bevorderen nu de gestegen woningprijzen dit bijna onmogelijk hebben gemaakt. Ook (jonge) doorstromers kunnen voor deze regeling in aanmerking komen, mits zij aan dezelfde voorwaarden voldoen als de starters.

Duizenden euro’s voordeel

Op dit moment is de overdrachtsbelasting (het zogenaamde WBR-tarief) 2% van de koopsom. Tenminste, wanneer de koper een natuurlijk persoon is en de woning als hoofdverblijf gaat gebruiken (dit moet voorafgaand aan de koop worden vastgelegd bij de notaris). Bij een woning van €300.000,- gaat het om €6000,-. Vrijstelling van de overdrachtsbelasting kan dus duizenden euro’s voordeel opleveren. Deze regeling geldt trouwens ook als slechts één van de kopers aan de leeftijdsgrens voldoet. De vrijstelling wordt dan toegepast over het deel van de koopsom, dat overeenkomt met het eigendomsdeel van die koper. De andere koper betaalt dan het verlaagde tarief van 2%.

Vrijstelling en verlaagd tarief alleen bij gebruik als hoofdverblijf

Een van de voorwaarden om aanspraak te maken op vrijstelling óf het verlaagde tarief van de overdrachtsbelasting is dat de betreffende woning (niet tijdelijk) door de kopers als hoofdverblijf wordt gebruikt. Dat houdt in dat de woning niet door de eigenaar verhuurd mag worden of worden gebruikt als vakantiehuis. Het betekent ook dat ouders die hun kinderen willen helpen met de aanschaf van een woning over hun deel van de koopsom het algemene tarief betalen van 8%. Overigens kunnen kopers die al eerder gebruik hebben gemaakt van de startersvrijstelling wel gebruik maken van het verlaagde 2%-tarief, maar alleen als zij de woning als hoofdverblijf gebruiken.

Verhoging en aanpassingen WBR-tarief

Het huidige algemene WBR-tarief van 6% wordt per 1 januari 2021 verhoogd naar 8%. Dit tarief is van toepassing op de aankoop van onroerende zaken die geen woning zijn én op woningen die niet als permanent hoofdverblijf gebruikt gaan worden. Daarnaast wordt Artikel 13 van de WBR aangepast. Zo wordt voorkomen dat een woning die binnen 6 maanden wordt doorverkocht aan iemand die het niet als hoofdverblijf wil gebruiken er toch door de nieuwe vrijstellingsregel of het verlaagde WBR-tarief belastingvoordeel van heeft. Tot nog toe hoefde de koper in zo’n geval namelijk alleen overdrachtsbelasting te voldoen over het bedrag waarover nog niet eerder was betaald. Dat is nu gewijzigd, waardoor het voordeel van de koper nooit hoger kan zijn dan het bedrag dat de verkoper destijds aan overdrachtsbelasting heeft betaald.    

Nieuwe regelingen per 1 januari 2021 van kracht

Naar verwachting zal het wetsvoorstel omtrent de startersvrijstelling zonder grote aanpassingen nog voor het einde van het jaar worden aangenomen door de Tweede kamer. Dit zou betekenen dat de Vrijstelling Overdrachtsbelasting al per 1 januari 2021 van kracht zal worden. Dit geldt tevens voor de verhoging van het algemene tarief naar 8% en de voorwaarden voor het verlaagde 2%-tarief.

Voor meer informatie over (starters)woningen in Lansingerland kunt u contact opnemen met Van Dullink Makelaars via 010-5114455 of via het contactformulier op onze site.