Nationale Hypotheek Garantie per 1-1-2020 omhoog

Nationale Hypotheek Garantie per 1-1-2020 omhoog naar €310.000,-

Op 1 januari 2020 gaat de Nationale Hypotheek Garantie wederom omhoog. Lag de kostengrens in 2019 nog op €290.000,-, vanaf 1 januari kunnen woningen tot een bedrag van €310.000,- met een NHG-hypotheek gefinancierd worden.

Voor huizen waar energiebesparende maatregelen op worden toegepast, ligt de grens zelfs op €328.600,-. Deze aanzienlijke verhoging is een noodzakelijk gevolg van de gestegen woningprijzen en kan vooral positief uitpakken voor starters. Omdat het voor deze doelgroep steeds lastiger is geworden een eigen huis te kopen, kan de NHG precies voldoende ruimte bieden om die felbegeerde eerste woning nu wel gefinancierd te krijgen.

Verantwoord lenen met de Nationale Hypotheek Garantie

De Nationale Hypotheek Garantie is in 1994 in het leven geroepen met het doel het bezit van een eigen woning op een verantwoorde manier te bevorderen. Dit doet de NHG door het maximaal te lenen hypotheekbedrag te koppelen aan de waarde van de betreffende woning én aan het inkomen van de koper. Omdat hiermee het lenen van een onverantwoord hoog bedrag wordt tegengegaan, geeft een NHG-hypotheek zowel de geldverstrekker als de koper een vorm van zekerheid. Banken waarderen dit vaak ook nog eens met een korting op het geldende rentetarief. Daardoor zijn de eenmalige kosten van 0,9% voor het afsluiten van een NHG-hypotheek vrijwel direct terugverdiend.   

Restschuld bij gedwongen verkoop

In de afgelopen 25 jaar zijn er maar liefst 2,25 miljoen hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie verstrekt en is er in totaal zo’n 1 miljard euro aan verliesdeclaraties uitgekeerd. In meer dan de helft van de gevallen ging het om gedwongen verkoop na echtscheiding. Een lagere opbrengst dan het nog openstaande hypotheekbedrag werd in zo’n geval door het NHG-waarborgfonds aangevuld. Overigens wil een uitkering van het NHG-waarborgfonds niet zeggen, dat de eigenaar van de woning na verkoop altijd helemaal schuldenvrij achterblijft. Het verplaatst alleen de rol van schuldeiser van de hypotheekverstrekker naar het waarborgfonds. Als de verkoper vervolgens kan aantonen dat de reden van de gedwongen verkoop een echtscheiding, overlijden of arbeidsongeschiktheid is en er alles gedaan is om de restschuld zo laag mogelijk te houden, kan het NHG-waarborgfonds de restschuld kwijtschelden.

Hogere NHG-grens bij energiebesparende maatregelen

De Nationale Hypotheek Garantie gaat uit van de koopsom van de woning óf van de taxatiewaarde en neemt altijd de laagste van de twee als uitgangspunt. Een huis dat getaxeerd is op €310.000,- maar verkocht wordt voor €315.000,- komt dus nog steeds in aanmerking voor een NHG-hypotheek. Omgekeerd – wanneer de taxatiewaarde hoger ligt, maar de verkoopwaarde beneden de €310.000,- blijft – geldt hetzelfde. Indien de koper van plan is om energiebesparende verbeteringen aan de woning uit te voeren, stijgt de maximale kostengrens van de NHG zelfs tot €328.600,-. Daardoor kan de installatie van een HR-ketel, zonnepanelen of bijvoorbeeld isolatie direct meegefinancierd worden.

Woning kopen met nationale Hypotheek Garantie

Wanneer u van plan bent een woning te kopen met een maximale prijs van €310.000,- dan is de Nationale Hypotheek Garantie zeker het overwegen waard. Dankzij de lage (eenmalige) premie en de mogelijke rentevoordelen geeft de NHG u zekerheid dat uw hypotheek bij gedwongen verkoop toch afgelost kan worden. Van Dullink NVM Makelaars helpt u graag bij de aankoop van uw nieuwe woning en kan u meer vertellen over de voordelen van een hypotheek met NHG-voorwaarden. Via het formulier op deze website kunt u contact met ons opnemen. Telefonisch zijn wij bereikbaar op nr. 010 – 511 44 55 op werkdagen tussen 09.00 uur en 17.30 uur en op zaterdag van 11.00 uur tot 13.00 uur.