Lagere lasten bestaande hypotheek door hogere marktwaarde woning

Bij het afsluiten van een hypotheek wordt gekeken naar de marktwaarde van de woning. Een taxatierapport is belangrijk voor het vaststellen van de maximale hoogte van de financiering. Was het vroeger nog mogelijk om tot wel 110% van de marktwaarde te lenen, tegenwoordig is dat percentage teruggebracht naar 100% in 2018. Mensen die een paar jaar geleden meer dan dat gefinancierd hebben, kregen op de normale hypotheekrente een risico-opslag.

Deze kon oplopen tot een paar tienden van een procent. Als gevolg van de gestegen woningwaarden, is het mogelijk geworden om van deze risico-opslag af te komen en daardoor honderden euro’s per jaar te besparen.

Loan to Value
Vanaf 1 januari 2018 zijn de regels voor de maximale financiering van een woningaankoop verder aangescherpt. Een hypotheek mag niet hoger zijn dan 100% van de actuele waarde van de woning. Dit wordt Loan to Value (LTV) genoemd. Bij een lopende hypotheek met risico-opslag kunnen huiseigenaren mogelijk in aanmerking komen voor een korting op het huidige rentepercentage. Met een verlaging van 0,2% kunnen al snel honderden euro’s bespaard worden. Oversluiten van de hypotheek is daarvoor niet nodig. Uw hypotheekadviseur kan u uitleggen hoe u in aanmerking komt voor rentekorting. Doorgaans zult u de waarde van de woning moeten aantonen door het overleggen van een recent taxatierapport.

Voorbeeld van risico-opslag
Stel dat iemand 6 jaar geleden een woning heeft gekocht voor 300.000 euro. Destijds kon daarvoor een hypotheek afgesloten worden, die 6% hoger lag dan de getaxeerde waarde (in 2012 lag de LTV op 106%). Er werd dus 318.000 euro geleend, waarvan het extra bedrag misschien gebruikt werd voor overdrachtsbelasting, notariskosten en hypotheekadvies. Om het risico voor de geldverstrekker bij een eventuele verkoop te beperken, werd over het bedrag boven de 100%-waarde een zogenaamde risico-opslag berekend. Dit houdt in dat over de lening meer rente betaald moet worden.

Waardestijging van de woning
Als de woning sinds het afsluiten van de hypotheek in waarde is gestegen, kan de risico-opslag overbodig zijn geworden. De bank heeft immers meer zekerheid, dat de hypotheek bij verkoop zal worden afgelost. Uit een nieuw taxatierapport kan blijken dat de Loan to Value op dit moment lager is dan tijdens het aangaan van de lening. In dat geval kan direct korting worden verkregen op het huidige rentepercentage. Dit kan honderden euro’s per jaar schelen. Een verbouwing aan de woning kan al van invloed zijn op de taxatiewaarde. Bijvoorbeeld als er woonoppervlakte is toegevoegd door een uitbouw of energiebesparende maatregelen zijn genomen, zoals zonnepanelen, isolatie of een zuinige HR-ketel. Uiteraard zijn recente verkoopprijzen van vergelijkbare huizen in de buurt ook relevant en speelt de huidige marktsituatie een belangrijke rol.

Geld besparen zonder oversluiten
De lage rentestanden van de afgelopen jaren hebben veel mensen ertoe bewogen hun hypotheek over te sluiten. Oversluiten gaat vrijwel altijd gepaard met boetes, die al snel duizenden euro’s kunnen bedragen. In het geval van rentekorting door een verbeterde LTV kunnen hypotheeklasten verlaagd worden zonder dat er boeteclausules aan te pas komen. Het enige dat men hiervoor hoeft te doen is een nieuw taxatierapport te laten maken en in overleg te treden met de hypotheekadviseur. Op de website van de banken is te zien welke rentepercentages gehanteerd worden bij welke LTV. Een berekening van te besparen kosten is daarmee zo gemaakt.

Vraag direct een taxatie aan
Van Dullink NVM Makelaars helpt u graag uw hypotheeklasten te verlagen. Onze erkende taxateur stelt de marktwaarde van uw woning vast en maakt een taxatierapport op dat door alle hypotheekverstrekkers wordt geaccepteerd. Het taxatierapport wordt bovendien NWWI gevalideerd en is dus altijd onafhankelijk. Neem gerust contact met ons op, zodat wij voor u een taxatie van uw woning kunnen uitvoeren. Ons telefoonnummer is 010-5114455.